Понеделник 17, Юни 2019
Горещи Новини
Начало / 28 оферти за тунела „Железница“ на АМ „Струма“

28 оферти за тунела „Железница“ на АМ „Струма“

Двайсет и осем са постъпилите оферти в откритата процедура за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“.

Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ /2014-2020 г./.

Обществената поръчка е в три обособени позиции - за тунела, който ще е около два километра и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, и за пътя преди и след съоръжението.

Поръчката е обособена на три части, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОПТТИ - 2014-2020 година.

 

Постъпилите оферти за обособена позиция 1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“, са от:

- Обединение „Пътстрой-92 - МОСТРЕМОНТ“, в което участват: „Пътстрой-92“ АД и „МОСТРЕМОНТ 97“ ООД;

- ДЗЗД „Железница - Север“, в което са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД;

- „Калистратов Груп“ ООД;

- „ХИДРОСТРОЙ“ АД;

- ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА - ЖЕЛЕЗНИЦА“, с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „ТРЕЙС-СОФИЯ“ ЕАД, „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

- ДЗЗД „ОРС - М“, в което са: „МОСТКОНСУЛТ“ ООД, „ОРС ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

- ДЗЗД „АПВ ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 1“, с участници: „АГРОМАХ“ ЕООД, „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД и „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД“ АД.

Индикативна стойност: 33 545 308 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.

 

Постъпилите оферти за обособена позиция 2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери, са от:

- ДЗЗД „Железница 2018-2020“, с участници: „Б. ЕРГЮНЛЕР ЙОЛ ЯПЪ ИНШААТ ТААХЮТ МАДЕНДЖИЛИК НАКЛИЙЕДЖИЛИК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШРИКЕТИ“ АД и „ВЕКТОР-БУЛ“ ООД;

- „Актор“ АД;

- „Доуш Иншаат Ве Тинджарет“ АД;

- Обединение „ГЕОПЪТ ЖЕЛЕЗНИЦА“, участници: „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ ЕООД;

- ДЗЗД „АМ „Струма“-ОП2: Тунел Железница“, участници: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД;

- ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“, с участници: „ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ“ АД, „ИСА-2000“ ЕООД, „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

- Обединение „ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 2017“, с участници: „Гранди Лавори Финкосит“ СПА, „Х.С.С.“ ЕООД;

- ОБЕДИНЕНИЕ „АМ СТРУМА - ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“ /с участници „СТАНИЛОВ“ ЕООД, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;

- „АСТАЛДИ“ АД

- ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, с участници: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД;

- ДЗЗД „АПВ ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 2“, в което участват: „АГРОМАХ“ ЕООД, „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД“ АД, „ОБЕРОСЛЕР КАВ. ПИЕТРО“ ЕОД, „МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА“ АД;

- ДЗЗД Обединение „ФЕРОСТРИМОНА“, в което участват: „ИНЧ“ АД и „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД;

- „Тодини България“ ДЗЗД, участници: Тодини Конструкциони Дженерале С.П.А., Тодини България ООД.

Индикативна стойност: 194 301 267 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.

 

Постъпилите оферти за обособена позиция 3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400, са от:

- „Пътстрой-92“ АД;

- „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД;

- ОБЕДИНЕНИЕ „ДЗЗД Стримон“ с участници: „Автомагистрали-Черно море“ АД и „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД;

- ОБЕДИНЕНИЕ „ИНТЕРВИАНОВА“ ДЗЗД с участници: „БГНОВА“ АД, „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП-04“ ЕООД, „ХИДРО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

- ОБЕДИНЕНИЕ „ЖЕЛЕЗНИЦА 3“, в което са: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

- ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА ЖЕЛЕЗНИЦА“, в което са: „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД, „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД и „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

- „ПСТ Груп“ ЕАД;

- ДЗЗД „АПВ ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 3“ с участници: „Агромах“ ЕООД, „Пътища Пловдив“ АД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- БЛАГОЕВГРАД“, „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД.

Индикативна стойност: 22 153 425 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

Вижте още

ВНИМАНИЕ ШОФЬОРИ! Повишена опасност от падаща камъни има в Кресненското дефиле и по второкласен път – 19 Симитли – Гоце Делчев

Повишена опасност от падаща камъни има в Кресненското дефиле и по второкласен път – 19 Симитли – Гоце Делчев. Това съобщи дежурният служител в Областно пътно у....

Добави Коментар

CAPTCHA