Неделя 21, Октомври 2018
Горещи Новини
Начало / 12 удостоверения ще се издават електронно от есента

12 удостоверения ще се издават електронно от есента

Правителството предприема мерки за намаляване на бюрокрацията. От септември 12 от често издаваните удостоверение вече няма да бъдат изисквани на хартия, а справките ще се извършват по електронен път.

„От септември ще излезем със законодателни промени, за да спрем това гражданинът да носи справка на хартия“, обяви вицепремиерът Томислав Дончев след заседание на Министерски съвет. Правителството започва намаляване на излишния бюрократичен товар с облекчаване достъпа до 12 типа удостоверения, които вече са електронно достъпни от 8 регистъра – Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на задълженията към митническата администрация, Регистър на актовете за граждански брак, Регистър на задължените лица, Регистър на пенсионерите и Регистър на признатите дипломи за висше образование.

Според Дончев на първо място трябва да бъдат идентифицирани звената и администрации, където административното обслужване е излишно забавено, отнема много време и пари, за да се оптимизират процесите. Плановете са от септември да бъдат предприети законодателни промени, които да спрат носенето на справки на хартия. Дотогава ще бъде изискана информация за проблемите на администрацията, които да бъдат анализирани.

Във връзка с това, че тези регистри вече са достъпни по електронен път от самите администрации, стартираме следния алгоритъм, веднага след взетото днес решение, ще влезем в кореспонденция с абсолютно всички администрации“, допълни вицепремиерът. Той уточни, че ще искат информация от тях кои услуги, които те предоставят са базирани на информация, налична в тези регистри. „Какви са законовите основания да изискват документи от тези регистри и да предоставят тези услуги. В много стегнати срокове, до началото на месец август, ще анализираме тази информация и най-късно от месец септември ще излезем с необходимите законодателни промени, за да спрем необходимостта да се иска от гражданина да носи справка на хартия“, каза още Томислав Дончев.

Председателят на Агенцията за електронно управление Росен Желязков обяви, че до края на годината ще бъде премахнато изискването за предоставянето на годишните финансови отчети от страна на фирмите в 3 институции – Статистическия институт, Национална агенция по приходите и Търговския регистър.

Вицепремиерът уточно, че се надява свидетелството за съдимост да отпадне по-бързо. „Необходимо е да се променят над 40 закона. Има концептуални въпроси, които трябва много бързо да се уредят. Много широк кръг организации също изискват свидетелство за съдимост“, каза още Томислав Дончев. Според Желязков ще има и допълнителни услуги, които се подготвят. Те ще бъдат свързани основно с регистрите в ГД ГРАО.

Списък на 12-те удостоверения, разпространен от Министерски съвет:

-  удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенцията по вписванията;

-  удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

-  удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

-  удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

-  удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;

-  удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;

-  удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;

-  удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;

-  удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите;

-  удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

-  удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

-  удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.


Вижте още

Мъж от Тополница заловен да шофира дрогиран в Сандански

Казанджия от петричкото село Тополница заловен да шофира дрогиран в гр. Сандански.Вчера около 22:15 часа на на ПП 1 Е-79 в района на гр.Сандански, е спрян за проверка л....

Добави Коментар

CAPTCHA