Вторник 22, Януари 2019
Горещи Новини
Начало / ЮЗДП издаде брошура за съхненето на иглолистните гори

ЮЗДП издаде брошура за съхненето на иглолистните гори

Югозападното държавно предприятие отпечата брошура със заглавие: „Съхненето на изкуствените иглолистни гори, предотвратимо природно бедствие”. Изданието е разработено съвместно с Лесозащитна станция - София и е насочено към широк кръг заинтересовани страни. То съдържа актуална и полезна информация за въздействието на различните видове корояди върху иглолистните гори.

Брошурата се разпространява приоритетно сред собственици на недържавни горски имоти в териториалния обхват на предприятието. Над 9 000 декара са съхнещите иглолистни култури в частни имоти, нападнати от върхов корояд. Целта е те да бъдат активизирани да предприемат спешни действия за извеждане на санитарни сечи в горите им.

ЮЗДП напомня, че при заявен интерес има готовност да съдейства за бързо усвояване на повредената дървесина, като поеме разходите за изготвяне на необходимите документи. Сечта и реализацията на дървесината също могат да бъдат организирани от териториалните поделения на предприятието, след сключване на договори с частните собственици.

Вижте още

Невъзможната любов на Иван Багрянов и княгиня Евдокия

Княгиня Евдокия (Евдокия Аугуста Филипина Клементина Мария), родена на 17 януари 1898 г, е дъщеря на цар Фердинанд I и княгиня Мария Луиза.Иван Иванов Багрянов е роден....

Добави Коментар

CAPTCHA