Четвъртък 22, Март 2018
Горещи Новини
Начало / Съветът на ЕС прие новите „по-солидарни” правила за доставка на газ

Съветът на ЕС прие новите „по-солидарни” правила за доставка на газ

Съветът на Европейския съюз прие преработен регламент, отнасящ се до мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ. Целта му е да се укрепи енергийната сигурност на Съюза като се намали зависимостта му от трети страни по отношение на енергийните доставки и се даде възможност за по-бързи и ефикасни действия при евентуални кризи, свързани с доставките на газ. Законодателният акт ще влезе в сила четири дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Той ще допринесе и за по-доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар и за изграждането на по-голямо доверие и солидарност както в рамките на ЕС, така и с неговите партньори от Енергийната общност.

Основните елементи на регламента включват засилено регионално сътрудничество и координация на базата на основани на риска групи държави членки. Друга част от него са задължителни регионални превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации, както и регионални оценки на риска, които да се изготвят съвместно от всички държави членки в рамките на определена рискова група.

Страната членка на ЕС ще може да активира механизма за солидарност и да призове други държави членки да помогнат за справяне с тежка криза. Този механизъм ще се прилага задължително в крайни кризисни случаи. Предвижда се засилен мониторинг на разпоредбите в договорите за доставка на газ.

Регламентът, както и решението за междуправителствените споразумения, са два от основните елементи на стратегията за енергийния съюз.

На заседанието на Европейския съвет през март 2015 г. бе постигнато споразумение във връзка с ангажимента на ЕС да изгради енергиен съюз и бе отправен призив за ускоряване на инфраструктурните проекти за електроенергия и газ, включително междусистемните връзки, по-специално до периферните региони, с оглед на гарантирането на енергийната сигурност и доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар.

Вижте още

28 оферти за тунела „Железница“ на АМ „Струма“

Двайсет и осем са постъпилите оферти в откритата процедура за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“.Това съобщиха ....

Добави Коментар

CAPTCHA