Неделя 15, Юли 2018
Горещи Новини
Начало / Съветът на ЕС прие новите „по-солидарни” правила за доставка на газ

Съветът на ЕС прие новите „по-солидарни” правила за доставка на газ

Съветът на Европейския съюз прие преработен регламент, отнасящ се до мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ. Целта му е да се укрепи енергийната сигурност на Съюза като се намали зависимостта му от трети страни по отношение на енергийните доставки и се даде възможност за по-бързи и ефикасни действия при евентуални кризи, свързани с доставките на газ. Законодателният акт ще влезе в сила четири дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Той ще допринесе и за по-доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар и за изграждането на по-голямо доверие и солидарност както в рамките на ЕС, така и с неговите партньори от Енергийната общност.

Основните елементи на регламента включват засилено регионално сътрудничество и координация на базата на основани на риска групи държави членки. Друга част от него са задължителни регионални превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации, както и регионални оценки на риска, които да се изготвят съвместно от всички държави членки в рамките на определена рискова група.

Страната членка на ЕС ще може да активира механизма за солидарност и да призове други държави членки да помогнат за справяне с тежка криза. Този механизъм ще се прилага задължително в крайни кризисни случаи. Предвижда се засилен мониторинг на разпоредбите в договорите за доставка на газ.

Регламентът, както и решението за междуправителствените споразумения, са два от основните елементи на стратегията за енергийния съюз.

На заседанието на Европейския съвет през март 2015 г. бе постигнато споразумение във връзка с ангажимента на ЕС да изгради енергиен съюз и бе отправен призив за ускоряване на инфраструктурните проекти за електроенергия и газ, включително междусистемните връзки, по-специално до периферните региони, с оглед на гарантирането на енергийната сигурност и доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар.

Вижте още

Защо на рождения си ден похапваме торта

Питали ли сте се някога откъде идва традицията да ядем торта на рождения си ден? Несъмнено за много от нас първото нещо, за което се сещаме, при споменаване на р....

Добави Коментар

CAPTCHA