Сряда 08, Април 2020
Горещи Новини
Начало / Стартира приемът на документи за магистърските програми в ЮЗУ

Стартира приемът на документи за магистърските програми в ЮЗУ

От 3 септември 2018 г. започва приемът на документи за магистърските програми в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Заявленията се подават при секретарите на съответните факултети до 3 октомври 2018 г.

Сред новите магистърски програми, по които студентитемогат да се обучават са: „Биомедицински системи и технологии“, „Автотехническа експертиза“, „Инженерна безопасност“, „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „Археология“, „Английски език и междукултурно общуване“, „Логистика“, „Гражданско образование“ и „Практическа философия“.

Кандидатите е необходимо да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" или "Професионален бакалавър". Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър"могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра. 

Документите, които кандидат-магистрите трябва да представят са: Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/, ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/.

След проверка оригинала на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

За кандидатите за обучение, субсидирано от държавата, е необходимо да се представи удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен "Магистър" в платена форма на обучение.

Такса за административно обслужване - 20.00 лв. Таксата за конкурсен изпит е 30.00 лв. (за програмите "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен "Магистър" за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление. Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записването.

Вижте още

Чакат ни валежи и захлаждане, атакуват и нови вируси

Със затоплянето на времето започва и атаката на нови вируси. Това каза пред БНТ проф. Тодор Кантарджиев - директор на Националния център по заразн....

Добави Коментар

CAPTCHA