Понеделник 25, Март 2019
Горещи Новини
Начало / Стартира приемът на документи за магистърските програми в ЮЗУ

Стартира приемът на документи за магистърските програми в ЮЗУ

От 3 септември 2018 г. започва приемът на документи за магистърските програми в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Заявленията се подават при секретарите на съответните факултети до 3 октомври 2018 г.

Сред новите магистърски програми, по които студентитемогат да се обучават са: „Биомедицински системи и технологии“, „Автотехническа експертиза“, „Инженерна безопасност“, „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „Археология“, „Английски език и междукултурно общуване“, „Логистика“, „Гражданско образование“ и „Практическа философия“.

Кандидатите е необходимо да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" или "Професионален бакалавър". Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър"могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра. 

Документите, които кандидат-магистрите трябва да представят са: Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/, ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/.

След проверка оригинала на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

За кандидатите за обучение, субсидирано от държавата, е необходимо да се представи удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен "Магистър" в платена форма на обучение.

Такса за административно обслужване - 20.00 лв. Таксата за конкурсен изпит е 30.00 лв. (за програмите "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен "Магистър" за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление. Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записването.

Вижте още

Минималната заплата на учителите става 760 лв.

Учителите, възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха ....

Добави Коментар

CAPTCHA