Община Петрич публикува обявлението и конкурсната документация за избор на управител на ОФ „ВиК”ЕООД
Сряда 15, Август 2018
Горещи Новини
Начало / Община Петрич публикува обявлението и конкурсната документация за избор на управител на ОФ „ВиК”ЕООД

Община Петрич публикува обявлението и конкурсната документация за избор на управител на ОФ „ВиК”ЕООД

Конкурсът се обявява след решение на общинските съветници от 29.05.2017 г. В документация са изброени изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване. Кандидатите за управленското място в дружеството „ВиК”ЕООД Петрич трябва да са с образователно квалификационна степен „Магистър „ в следните професионални направления:                                        - водоснабдяване  и канализация по специалности :  „ ВиК”, „ ВиК  мрежи и съоръжения “, „  ВиК  пречистване  на води”,  „Хидротехническо строителство” , „ Управление  на водните ресурси”
   - икономически  специалности  „ Финанси “,  Финансов контрол”, “Бизнес икономика “, „ Финансов мениджмънт”,  „ Икономика  и управление  на комуналните услуги „.                                                                
Според изискванията на конкурса кандидатите трябва да притежават най – малко  5 / пет /  години трудов стаж по специалността и да  имат  минимум 3  години  управленски стаж като  ръководители. На вниманието на комисията те ще трябва да представят задължително и бизнес план за развитието на общинското дружеството за 3 годишен период и всяка година поотделно. Бизнес планът следва да съдържаща конкретни икономически показатели, чието изпълнение  трябва  да осигури : качество на  предлаганата  „ ВиК”  услуга, рентабилност,производителност, обем на продажбите, печалба или  намаляване  на загуба, нови пазари / потребители /, използване на  съоръженията, финансови  задължения, инвестиция  и  др.,  разработка  за организационната  и управленска структура  и численост на персонала. Заявления се подават всеки работен ден до 26.07.2017 г. На следващия ден специално назначена комисия ще отвори внесените от кандидатите документи. 

Вижте още

Холандската полиция простреля мъж, размахвал брадва от балкон в жилищен блок

Холандската полиция съобщи, че е простреляла сириец, който нападнал полицаи при опит да го арестуват, след като разтревожени съседи съобщили, че стоял на ....

Добави Коментар

CAPTCHA