Понеделник 22, Октомври 2018
Горещи Новини
Начало / Община Петрич публикува обявлението и конкурсната документация за избор на управител на ОФ „ВиК”ЕООД

Община Петрич публикува обявлението и конкурсната документация за избор на управител на ОФ „ВиК”ЕООД

Конкурсът се обявява след решение на общинските съветници от 29.05.2017 г. В документация са изброени изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване. Кандидатите за управленското място в дружеството „ВиК”ЕООД Петрич трябва да са с образователно квалификационна степен „Магистър „ в следните професионални направления:                                        - водоснабдяване  и канализация по специалности :  „ ВиК”, „ ВиК  мрежи и съоръжения “, „  ВиК  пречистване  на води”,  „Хидротехническо строителство” , „ Управление  на водните ресурси”
   - икономически  специалности  „ Финанси “,  Финансов контрол”, “Бизнес икономика “, „ Финансов мениджмънт”,  „ Икономика  и управление  на комуналните услуги „.                                                                
Според изискванията на конкурса кандидатите трябва да притежават най – малко  5 / пет /  години трудов стаж по специалността и да  имат  минимум 3  години  управленски стаж като  ръководители. На вниманието на комисията те ще трябва да представят задължително и бизнес план за развитието на общинското дружеството за 3 годишен период и всяка година поотделно. Бизнес планът следва да съдържаща конкретни икономически показатели, чието изпълнение  трябва  да осигури : качество на  предлаганата  „ ВиК”  услуга, рентабилност,производителност, обем на продажбите, печалба или  намаляване  на загуба, нови пазари / потребители /, използване на  съоръженията, финансови  задължения, инвестиция  и  др.,  разработка  за организационната  и управленска структура  и численост на персонала. Заявления се подават всеки работен ден до 26.07.2017 г. На следващия ден специално назначена комисия ще отвори внесените от кандидатите документи. 

Вижте още

Заловен е петричанин да шофира под въздейсвието на наркотични вещества

Полицаи от Петрич спипаха 26 – годишен мъж да шофира автомобила си дрогиран.Около 23:45 часа на 06.12.2017г. по ул.“Полк.Дрангов“ в Петрич, А.К. от града е заловен от орган....

Добави Коментар

CAPTCHA