Петък 14, Декември 2018
Горещи Новини
Начало / Кметът Димитър Бръчков прави постъпки за придобиване на язовир „Самуилово“ в собственост на Община Петрич

Кметът Димитър Бръчков прави постъпки за придобиване на язовир „Самуилово“ в собственост на Община Петрич

По искане на кмета Димитър Бръчков държавата деактува язовир „Самуилово“, след което съоръжението ще бъде актувано като публична общинска собственост.Язовирът е строен през 1991 г с първоначално предназначение за напояване на 11 хил дка земеделски площи. Освен това предназначение, експерти са на мнение, че водата в съоръжението би могла да се  използва и за питейни нужди. Затова е необходимо изготвянето на проект за изграждане на трасе от язовир „Самуилово” до „Сондата”, предвид факта, че има завършено трасе от „Сондата” до град Петрич. Капацитетът на язовира е напълно достатъчен да покрие нуждите за питейна вода на град Петрич, която ще се получава по гравитачен път, но след пречистване. Водата е планинска, с добри показатели и с постоянен дебит. Така чрез осигуряването на друг водоизточник ще се намали зависимостта от помпажно подаване на питейна вода за града. Язовир „Самуилово” е с параметри: язовирна стена с височина около 30м., дължина 300м., ширина на короната 5м. и полезен обем вместимост – 1 982 000 куб.м. Малка част от язовира попада върху възстановени  частни имоти, които не са отчуждавани (строителството е започнало преди  възстановяването на земите, но след влизане в сила на ЗСПЗЗ). За да бъде довършена процедурата и язовира да бъде въведен в експлоатация е необходимо Община Петрич да придобие в собственост имотите от физическите лица, върху които е изграден обекта. Става въпрос за седем имота. Заради това се внася предложение до Общински съвет за взимане на решение за възмездно придобиване в собственост на въпросните седем имота. 

Вижте още

Ноември започва със слънце и без сняг

Първата десетдневка на новия месец обещава хубаво време. Сняг няма да вали.До края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево с разкъсана облачност&n....

Добави Коментар

CAPTCHA