Вторник 22, Януари 2019
Горещи Новини
Начало / Кметът Димитър Бръчков обяви обществената поръчка по проект за подобрения в образователната инфраструктура

Кметът Димитър Бръчков обяви обществената поръчка по проект за подобрения в образователната инфраструктура

Общо стойността в дейност „Образователна инфраструктура" на Оперативна програма „Региони в растеж" е 5 млн 643 хил лв. Заложените мерки в дейност „Образователна инфраструктура" са свързани основно с енергийната ефективност и подобряване като цяло на материалната база, в това число сграден фонд и дворно пространство, както и осигуряването на достъпна среда за деца и ученици с двигателни проблеми. Включени са три училища и една детска градина в град Петрич. Това са: Профилирана гимназия „Пейо Яворов", Трето основно училище „Гоце Делчев", Средно училище „Никола Вапцаров" и филиал „Калина Малина" на ДГ № 2 „Звънче".               В Профилирана гимназия „Пейо Яворов" ще бъде ремонтирана изцяло покривната конструкция, ще се направи външна изолация, подмяна на дограма, ще се изгради асансьор. В двора на учебното заведение ще се изгради футболно игрище с изкуствена трева, което ще разполага с трибуни и специално осветление. Оградата на двора ще бъде укрепена и възстановена. В сутерена на основния корпус ще се оборудват фитнес и две спортни зали. За Трето основно училище „Гоце Делчев" в град Петрич е планирано преустройство на някои от помещенията, както и изграждане на ново евакуационно стълбище. Дограмата на вътрешния двор ще бъде изцяло подменена с PVC дограма и ще бъде положена външна изолация. Предвижда се изграждане на асансьор, с който да се осигури достъп на хора с намалена подвижност, също укрепване и възстановяване на оградата на двора на училището. За СУ „Никола Вапцаров" е заложено изграждането на външен асансьор, който ще обслужва четирите нива на сградата. В сутерена ще бъде обособена нова спортна зала, с което ще отпадне необходимостта от разширение на съществуващия физкултурен салон. Предвижда се цялостна промяна на покривната конструкция на корпуса по трудово обучение. В проекта е заложена подмяна на покрития, на интериорни врати, парапети и други. За филиал „Калина Малина" на ДГ № 2 „Звънче" е предвидена цялостна рехабилитация на оградата. На централния вход на сградата е заложено монтирането на стълбищен робот, който с помощта на придружител да осигури на хора с увреждания достъпна среда. В двора на детското заведение ще бъдат обособени шест детски площадки , оборудвани за всяка група. В двора се предвижда още да има и детски фитнес на открито. И в четирите образователни обекта ще бъдат подменени ВиК инсталациите и изградени санитарни възли за лица с увреждания. Всички заложени мерки са съгласувани предварително с директорите. 

Вижте още

О.Хавай търси помощ от президента за щетите след изригването на Килауеа

убернаторът на американския щат Хавай Дейвид Иге обяви района на Пуна за зона на стихийно бедствие във връзка с последствията от изригването на ....

Добави Коментар

CAPTCHA