Понеделник 17, Декември 2018
Горещи Новини
Начало / Започват процедурите за строителството на важната Клетка 4 на Депото за твърди битови отпадъци на община Петрич

Започват процедурите за строителството на важната Клетка 4 на Депото за твърди битови отпадъци на община Петрич

Община Петрич обяви обществената поръчка за „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич –изменение и допълнение”- подобект „Клетка 4 и съпътстваща инфраструктура към нея”. Стойността на поръчката е 1 147 566 ,29 с ДДС. Критериите са съгласувани предварително и одобрени от ПУДОС, количествено –стойностната сметка за обекта също. Строителството на Клетка 4 на Депото за битови отпадъци на община Петрич е стратегически проект, който ще даде спокойствие в бъдещ план, защото на дневен ред с острота излизат проблемите с изчерпания капацитет на много регионални депа в страната. Обявената обществена поръчка за избор на изпълнител идва на база на променените нормативни изисквания при строителството на регионални депа и новите условия, на които следва да отговаря изпълнителят. В тази връзка е прекратен по взаимно съгласие съществуващ от 2001 г договор с фирма „Еврострой”ООД за този обект. Припомняме също, че през м. декември 2017 г. кметът Димитър Бръчков подписа договор за финансиране изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.  Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда”. По Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за предварително третиране, ще заплаща по-висока такса към РИОСВ. Това означава, че без такива инсталации, ще е наложително увеличението и на такса битови отпадъци. Към момента Регионалното депо за битови отпадъци на Петрич работи с три клетки,които са с почти изчерпан капацитет. Компостиращата инсталация и тази за предварителна обработка ще намалят обема на депонираните отпадъци, а при изграждането на новата Клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации, животът на същата ще бъде поне 20 години.

Вижте още

Кремъл ще отговори своевременно на страните, изгонили руски дипломати

Кремъл обеща своевременно да отговори на действията на ред страни, експулсирали руски дипломати, предаде ТАСС. Отговор ще бъде даден "своевремен....

Добави Коментар

CAPTCHA