Вторник 18, Септември 2018
Горещи Новини
Начало / Дават земя на НКЖИ в землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров, община Петрич

Дават земя на НКЖИ в землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров, община Петрич

Правителството предоставя на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ безвъзмездно за управление имоти – публична държавна собственост, в землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров, община Петрич.

Досега те са били стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ предвид изграждането на автомагистрала „Струма“ и съпътстващата инфраструктура, включително изместване на жп линията „София – Кулата“. След въвеждането в експлоатацията на новото трасе на жп линията, съоръженията и земята, върху която са изградени, следва да бъдат предадени за управление на НКЖИ с оглед функциите й по Закона за железопътния транспорт.

С друго решение на кабинета се учредява безсрочен сервитут върху поземлен имот в полза на „Група технология на металите - Ангел Балевски холдинг“ АД. Имотът с площ 159 кв. м се намира в горска територия в землището на с. Мърчаево, Столична община. Сервитутът се учредява въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с решение на Столичния общински съвет и е за изграждане и обслужване на подземен електрически кабел в местността „Въртен камък“. За придобиване на ограниченото вещно право дружеството ще заплати нормативно определените цена и режийни разноски. 

Правителството отчуждава и части от поземлени имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Дъждино, за изграждането на участък от обходния път на Кърджали. Обходният път е едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа и е част от трансевропейски коридор №9. С изграждането му транзитният трафик ще бъде изведен извън града, което ще повиши безопасността на движение и стандарта на транспортното обслужване, ще се ограничи шумът в населеното място и ще намалее замърсяването на въздуха с вредни емисии. Финансирането на процедурата по отчуждаване на имота се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Вижте още

Програма "Работа" ще осигури общо 1066 работни места

Новата национална програма „Работа” на Министерството на труда и социалната политика стартира пилотно от 1 септември в 14 общини. Тя ще се реализира в областите ....

Добави Коментар

CAPTCHA